#Veri alırken string formatındaki sütunları faktör gibi görme
options(stringsAsFactors=FALSE)
#Paketleri bu adresten yükle
options(repos="http://cran.rstudio.com/")
#Veri tablolarının bütün sütunlarını göster
options(dplyr.width = Inf)
#Ondalık veri gösterme formatı ile ilgili bir ayar
options(scipen = 7)
library(tidyverse)
devtools::install_github("hrbrmstr/darksky")
install.packages("rmarkdown")
install.packages("knitr")
bolge_adi<-"İstanbul"
enlem <- 41.0082
boylam <- 28.9784

hava_verisi <- darksky::get_current_forecast(latitude=enlem, longitude=boylam,units="si",language="tr")
# ,exclude=c("currently","minutely","hourly","alerts","flags")

İstanbul çevresinde hava şu anda Mostly Cloudy ve sıcaklık 9 santigrat derece. Bugün hava sıcaklığının en yüksek 11, en düşük ise 0 derece olması bekleniyor.

Tahminlere göre önümüzdeki 7 gün içerisinde ise hava sıcaklıkları şu şekilde olacak.

tahmin_tablosu<-
hava_verisi$daily %>%
transmute(`Gün`=format(time,"%d/%m"),`Hava Durumu`=summary,`En Düşük`=round(temperatureMin),`En Yüksek`=round(temperatureMax)) %>%
slice(-1)
Gün Hava Durumu En Düşük En Yüksek
19/02 Light rain starting in the evening. 6 15
20/02 Rain throughout the day. 5 10
21/02 Mostly cloudy in the morning. 3 11
22/02 Partly cloudy throughout the day. 5 11
23/02 Partly cloudy starting in the evening. 6 14
24/02 Breezy starting in the evening. 7 15
25/02 Breezy in the morning and light rain starting in the evening. 7 14

Bu dökümandaki veriler darksky.net adresinden alınmıştır. Bu döküman rmarkdown kullanılarak oluşturulmuştur.